brons mulie methode rob mulieDoordat de kin terugligt, lijkt de neus te lang en te spits. Het gezicht is niet in balans. We spreken dan van een 'disharmonisch gelaat'. Als we de computeranalyse erop loslaten, zien we dat de stand van de neus niet afwijkt, maar dat de kin te ver terugligt: de rode lijn valt duidelijk buiten het harmonische model (aangegeven met groen kader). Als we de kin terugbrengen in het het dichtstbijgelegen groene vlak, wordt het gezicht harmonisch. Dat betekent: er is een natuurlijke balans ontstaan tussen neus, bovenlip, onderlip en kin.

voorbeeld1
voorbeeld2

Voor Roxy (23) was de stap om haar kin te laten corrigeren niet groot. Tijdens haar stage in de Orfeokliniek zag ze hoe patiënten vaak bedrukt binnenkwamen en met lichtjes in hun ogen weer weggingen. Na het zien van haar predictiefoto was ze ook meteen enthousiast: "Voor het eerst zag ik mijzelf met een normale kin. Wow, wat een verschil!"

Sinds zij de behandeling zelf heeft ondergaan treedt zij als kinconsulente op bij de intake van nieuwe patiënten: "Mensen praten graag met iemand die het zelf heeft laten doen. Ik kan ze vertellen dat de operatie heel erg meevalt. En ik laat zien dat mijn predictiefoto overeenkomt met het eindresultaat. Ze weten dus dat het geen loze belofte is."

Lees hier hoe Roxy de behandeling heeft ervaren.