brons mulie methode rob mulieBij een gezicht met een terugliggende kin treedt vaak optisch bedrog op. Dat zien we ook bij Anne. Het lijkt alsof haar neus en boven- en onderlip te ver naar voren staan, maar dat is niet zo. Het probleem zit 'm in de terugliggende kin. Daardoor zien we niet de echte verhoudingen in het gezicht maar nemen we een onbalans waar.

Alleen de kin
Gelukkig geeft de kin anatomisch gezien veel mogelijkheden om dit te herstellen. Bij de analyse van Anne's profiel ontdekken we dat haar kin 7 millimeter naar voren moet komen. Daarna nemen we haar gezicht als één geheel waar, omdat er dan geen delen meer negatief uit springen. Zo kunnen we alleen door de kin te verplaatsen de hele balans herstellen! 

voorbeeld1
voorbeeld2

Mooier dan verwacht 
Met de Brons-Mulié Methode kunnen wij precies bepalen wat de optimale kinstand is. Daar maakt de computer een predictiefoto. Daarbij zullen we nooit overdrijven, want het resultaat moet haalbaar blijven. Het echte resultaat is hierdoor vaak nog mooier dan de fotobewerking die we vooraf maken. Vergelijk maar 's Anne's predictiefoto hierboven met de foto rechts ervan die we 3 maanden na haar operatie maakten. Het ziet er heel mooi en natuurlijk uit. 'Alsof het nooit anders is geweest', aldus Anne. 

voorbeeld1
voorbeeld2
voorbeeld1
voorbeeld2

Lees hier de ervaring van Anne