Bij het behandelen van patiënten met de Brons-Mulié Methode werkt Rob Mulié al tien jaar samen met kaakchirurg Albert Zweers. Inmiddels hebben zij de gezichten van honderden mannen en vrouwen bekeken vanuit de vraag: hoe bereiken we bij deze patiënt het beste resultaat? Omdat elk gezicht anders is, gaat het altijd om maatwerk. Waar zit de patiënt mee? Is er inderdaad sprake van een afwijkende kin? En volstaat het verplaatsen van de kin of moeten we ook de kaakstand corrigeren?

Weten wát er moet gebeuren, hóe het moet gebeuren en dat zó uitvoeren dat patiënten krijgen wat ze verwachten. Het is mensenwerk. Juist hierin ligt de kracht van Kin & Kaakcentrum Nederland. Rob Mulié en Albert Zweers zijn een bundeling van langjarige ervaring met profielanalyse en operatieskills. Met bewezen resultaat, zoals de voorbeelden op deze site laten zien. En da's precies wat je als patiënt nodig hebt: de wetenschap dat je in goede handen bent.

albert zweers in actie met portret