Drs. Rob Mulié
Drs. Rob Mulié
Directeur / specialist dento-faciale afwijkingen

Na zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen (1966-1973) specialiseerde Rob Mulié zich in orthodontie. In 2009 richtte hij in Zoetermeer de Orfeokliniek op. In dit multidisciplinaire mondzorgcentrum werken specialisten op het gebied van kaakchirurgie, implantologie, orthodontie, endodontologie, parodontologie, kaakfysiotherapie en mondhygiëne. Zelf legde Rob zich toe op de behandeling van volwassenen met ernstige dento-faciale afwijkingen. De door hem ontwikkelde Brons-Mulié Methode werd daarbij een belangrijk hulpmiddel. Uit de toenemende belangstelling voor deze behandelmethode is eind 2019 Kin & Kaakcentrum Nederland ontstaan. 

  • TOON MEER

    Samen met kaakchirurg dr. Rijnko Brons schreef Rob Mulié het wetenschappelijke boek ‘Faciale harmonie, richtlijnen voor esthetische diagnostiek en behandelplanning’. Van zijn hand zijn ook voorlichtingsbrochures verschenen met cases die aantonen welke resultaten er op dit gebied inmiddels te behalen zijn. In 2017 was hij initiatiefnemer van een publiekstijdschrift over moderne mondzorg: SMILE Magazine. Verder heeft Rob Mulié diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en geeft hij lezingen in binnen- en buitenland.

Drs. Albert Zweers
Drs. Albert Zweers
Kaakchirurg (MKA-chirurg)

Albert Zweers studeerde tandheelkunde in Utrecht. Na zijn afstuderen in 1982 combineerde hij een eigen tandartspraktijk met een studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn doctoraal in 1997 specialiseerde hij zich in mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Deze studie sloot hij in 2003 met succes af aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij werkte in ziekenhuizen in Leiden en Amsterdam. Sinds 2009 is hij als MKA-chirurg verbonden aan de Orfeokliniek. In samenwerking met Rob Mulié voert hij jaarlijks zo'n 50 chirurgische kaak- en kincorrecties uit. Samen vormen zij het behandelend team van Kin & Kaakcentrum Nederland. 

  • TOON MEER

    Albert Zweers heeft zich gespecialiseerd in de orthognatische chirurgie: het verhelpen van afwijkende kaakstanden. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA). In zijn vrijetijd speelt hij contrabas in het Goois Symfonie Orkest.

Roxy
Roxy
Consulente

Hoe een stage je leven kan veranderen... Als orthodontie-assistente van Rob Mulié maakte Roxy in de Orfeokliniek kennis met de Brons-Mulié Methode. Ze zag de patiënten die hij behandelde en vroeg zich af of zij zelf voor de behandeling in aaanmerking kwam. En zo onderging zij het hele proces: de computeranalyse van haar profiel, de predictiefoto, afwegen hoe belangrijk zij het voor zichzelf vond, toen de operatie, de herstelperiode en uiteindelijk het resultaat. Wat onzeker begon ze eraan, maar dat sloeg al snel om naar enthousiasme. Nu is zij als kinconsulente van Kin & Kaakcentrum Nederland voor patiënten een belangrijk aanspreekpunt. Immers, zij is een zichtbaar bewijs van het succes van de methode en zij kan al hun vragen beantwoorden, want ze weet precies waar het over gaat.